AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

60.000.000 zł.
dotacje na opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy, których obowiązkowym zadaniem własnym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 50%
Wkład własny: 50%
Czas trwania projektu: 1.03 – 31.12.2019
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym  jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) dla:
a) osób niepełnosprawnych do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) osób z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nabór jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Cel: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.
Termin składania wniosków:
29 marca 2019 (gminy składają wnioski do właściwych miejscowo wojewodów)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019
Kontakt:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/kontakt

Ważne dotacje na opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
Wysokość wsparcia 50%.
Budżet programu 60.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja