POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Bitwa Regionów

konkurs dla kół gospodyń wiejskich
W ramach konkursu reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich złożone z maksymalnie trzech osób przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Nagrodą w konkursie jest sprzęt AGD.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Organizacje skupiające koła gospodyń wiejskich.
3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.
W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób.
Opis:  
Organizatorem programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel: promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
W ramach konkursu reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.
Konkurs składa się z 3 etapów:
Etap 1. Przesyłanie zgłoszeń do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Weryfikacja zgłoszeń przez KOWR.
Etap 2: Przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału.
Etap 3: Spotkanie najlepszych drużyn z całego kraju podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu (wrzesień 2019).
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie tylko jednego dania.
Nagrodą w konkursie jest sprzęt AGD.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bitwaregionow.pl
Kontakt:  
https://bitwaregionow.pl/kontakt

Ważne konkurs dla kół gospodyń wiejskich
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}