AKTUALNE TEMATY

Wspierać samodzielność i pomagać

Mieszkania chronione mogą być dla wielu osób zmagających się np. z różnego rodzaju niepełnosprawnościami szansą na samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym. – Każdy człowiek ceni sobie niezależność, samodzielność. Osoby z niepełnosprawnościami, chore, starsze, nie są tu wyjątkiem. Powinniśmy wspierać je w tych dążeniach – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Łącznie dzięki dofinansowaniu w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2018 utworzono 80 mieszkań chronionych, a środki przeznaczone na ten cel z budżetu państwa to blisko 7 mln zł. Dzisiaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwa weryfikacja zapotrzebowania samorządów na rok 2019.
Mieszkanie chronione, tzw. niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej, to szczególny rodzaj wsparcia. Osoby, którym zostanie przyznany pobyt w takim mieszkaniu, mogą liczyć na pomoc specjalistów w różnych dziedzinach – m.in. pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów. Wszystko po to, by zapewnić maksimum samodzielności, umożliwić uczestnictwo w życiu społecznym i integrację.
To bardzo ważne, by takie miejsca powstawały, by było ich coraz więcej. Trudna sytuacja życiowa, podeszły wiek, niepełnosprawność czy choroba sprawiają często, że zmagające się z nimi osoby potrzebują wsparcia w codziennym życiu, a są na tyle samodzielne, że nie wymagają całodobowej opieki – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. – Chcemy wspierać dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego, dlatego jednym z obszarów zainteresowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 jest właśnie wspieranie tworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 13.03.2019.