AKTUALNE TEMATY

Wspierać samodzielność i pomagać

Mieszkania chronione mogą być dla wielu osób zmagających się np. z różnego rodzaju niepełnosprawnościami szansą na samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym. – Każdy człowiek ceni sobie niezależność, samodzielność. Osoby z niepełnosprawnościami, chore, starsze, nie są tu wyjątkiem. Powinniśmy wspierać je w tych dążeniach – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Łącznie dzięki dofinansowaniu w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2018 utworzono 80 mieszkań chronionych, a środki przeznaczone na ten cel z budżetu państwa to blisko 7 mln zł. Dzisiaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwa weryfikacja zapotrzebowania samorządów na rok 2019.
Mieszkanie chronione, tzw. niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej, to szczególny rodzaj wsparcia. Osoby, którym zostanie przyznany pobyt w takim mieszkaniu, mogą liczyć na pomoc specjalistów w różnych dziedzinach – m.in. pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów. Wszystko po to, by zapewnić maksimum samodzielności, umożliwić uczestnictwo w życiu społecznym i integrację.
To bardzo ważne, by takie miejsca powstawały, by było ich coraz więcej. Trudna sytuacja życiowa, podeszły wiek, niepełnosprawność czy choroba sprawiają często, że zmagające się z nimi osoby potrzebują wsparcia w codziennym życiu, a są na tyle samodzielne, że nie wymagają całodobowej opieki – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. – Chcemy wspierać dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego, dlatego jednym z obszarów zainteresowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 jest właśnie wspieranie tworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 13.03.2019.

 

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}