AKTUALNE TEMATY

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Trwa nabór w konkursie na realizację w latach 2019-2020 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin nadsyłania wniosków upływa 29 marca br.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało do konkursu zadania dotyczące m.in. rozpoznania i diagnozowania problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wśród ujętych zagadnień są również te dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty, a także przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu tej problematyki dla rodziców i nauczycieli.
Ponadto do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym skierowane jest  zadanie związane z opracowaniem programu dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.
Na konkurs przeznaczono łącznie 3 649 358,00 zł.
Więcej informacji na stronie:  https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8613114

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), www.gov.pl/web/edukacja. Komunikat z dnia 14.03.2019. Publikacja wraz z adaptacją i wykorzystaniem grafiki na podstawie licencji CC BY 3.0 PL.