AKTUALNE TEMATY

Wyniki konkursu ASOS 2019 ogłoszone!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019 (ASOS 2019).
W ramach konkursu “ASOS – edycja 2019” dofinansowanie otrzymało 300 projektów.
Uprawnione podmioty (w tym organizacje pozarządowe) złożyły 1346 ofert.
O dotacje można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:
– Edukacja osób starszych (I),
– Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (II),
– Partycypacja społeczna osób starszych (III),
– Usługi społeczne dla osób starszych (IV).
Dofinansowanie otrzymało 300 ofert:
– 81 w priorytecie I,
– 81 w priorytecie II,
– 67 w priorytecie III,
– 71 w priorytecie IV.
Wyniki konkursu ASOS – edycja 2019:
Pobierz plik: pdf Priorytet I
Pobierz plik: pdf Priorytet II
Pobierz plik: pdf Priorytet III
Pobierz plik: pdf Priorytet IV

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z 15.03.2019.