AKTUALNE TEMATY

Koła gospodyń wiejskich również w miastach – nowelizacja ustawy

Sejm wprowadził nowelizację do uchwalonej w listopadzie ubiegłego roku ustawy o kołach gospodyń wiejskich (KGW). Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przede wszystkim przez same KGW i środowiska z nimi związane.
Zmiana ustawy ma celu między innymi umożliwienie działania w kole, wszystkim zainteresowanym – niezależnie od miejsca stałego zamieszkania.
Projekt nowelizacji dopuszcza działalność kół także na wybranych terenach miejskich – w miastach do 5.000 mieszkańców, a w przypadku miast o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Niniejsza zmiana jest spowodowana specyfiką działalności KGW, które w praktyce funkcjonują (zarówno w ramach kółek rolniczych jak i w innych reżimach prawnych, w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach) także na terenach dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast.
Ponadto ma na celu umożliwienie wszystkim dotychczas działającym kołom, nawet gdy miejscowość, w której zostały pierwotnie utworzone została włączona w granice miasta, dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i czerpanie korzyści z rozwiązań przewidzianych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.
Nowelizacja wskazuje również konieczność określenia limitu maksymalnych wydatków pochodzących ze środków budżetu państwa a przeznaczonych na wsparcie finansowe dla KGW. W bieżącym roku limit wspomnianych wydatków został określony na 40.000.000 złotych.
Nowelizacja ustawy została skierowana do Senatu, który będzie procedował nad jej ostatecznym kształtem.

Żródło: sejm.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}