AKTUALNE TEMATY

Koła gospodyń wiejskich również w miastach – nowelizacja ustawy

Sejm wprowadził nowelizację do uchwalonej w listopadzie ubiegłego roku ustawy o kołach gospodyń wiejskich (KGW). Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przede wszystkim przez same KGW i środowiska z nimi związane.
Zmiana ustawy ma celu między innymi umożliwienie działania w kole, wszystkim zainteresowanym – niezależnie od miejsca stałego zamieszkania.
Projekt nowelizacji dopuszcza działalność kół także na wybranych terenach miejskich – w miastach do 5.000 mieszkańców, a w przypadku miast o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Niniejsza zmiana jest spowodowana specyfiką działalności KGW, które w praktyce funkcjonują (zarówno w ramach kółek rolniczych jak i w innych reżimach prawnych, w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach) także na terenach dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast.
Ponadto ma na celu umożliwienie wszystkim dotychczas działającym kołom, nawet gdy miejscowość, w której zostały pierwotnie utworzone została włączona w granice miasta, dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i czerpanie korzyści z rozwiązań przewidzianych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.
Nowelizacja wskazuje również konieczność określenia limitu maksymalnych wydatków pochodzących ze środków budżetu państwa a przeznaczonych na wsparcie finansowe dla KGW. W bieżącym roku limit wspomnianych wydatków został określony na 40.000.000 złotych.
Nowelizacja ustawy została skierowana do Senatu, który będzie procedował nad jej ostatecznym kształtem.

Żródło: sejm.gov.pl