INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Rozwój sektorów kreatywnych

3.191.145,60 zł.
DOTACJE DLA SEKTORÓW KREATYWNYCH
Budżet programu wynosi ponad 4 miliony złotych a wsparcie dotyczy rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacniania ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów oraz projektów interdyscyplinarnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.191.145,60 zł.
Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł – maks. 500.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez rozwój interdyscyplinarności i wsparcie działań łączących potencjał i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu:
1. Działania edukacyjne.
2. Budowanie sieci współpracy (zadanie realizowane wyłącznie w trybie  1-rocznym).
3. Projekty badawcze.
4. Wspieranie eksportu.
5. Prototypowanie i rozwój produktu.
6. Tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych charakteryzujących się szczególnym potencjałem eksportowym.
Priorytet mają działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.
W ramach programu nie można finansować:
– zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra,
– programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne,
– kosztów infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Cel: wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej.
Program obejmuje wszystkie branże kreatywne (architektura, archiwa i biblioteki, sektor audiowizualny, gry wideo, nowe media, dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, sztuki performatywne, muzykę, książki i wydawnictwa, radio oraz sztuki wizualne), jednak priorytet mają działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów oraz projektów interdyscyplinarnych.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Ewa Konieczko
T: (22) 692 54 85
ekonieczko@mkidn.gov.pl

Ważne DOTACJE DLA SEKTORÓW KREATYWNYCH
Wysokość wsparcia min. 10.000 zł - maks. 500.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 3.191.145,60 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}