INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Rozwój sektorów kreatywnych

4.536.552,50 zł.
dotacje dla sektorów kreatywnych
Budżet programu wynosi ponad 4 miliony złotych a wsparcie dotyczy rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacniania ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów oraz projektów interdyscyplinarnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.536.552,50 zł.
Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł – maks. 200.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania edukacyjne.
2. Budowanie sieci współpracy.
3. Projekty badawcze.
4. Wspieranie eksportu.
5. Prototypowanie i rozwój produktu.
6. Tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych.
Priorytet mają działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.
W ramach programu nie można finansować zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Cel: wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów oraz projektów interdyscyplinarnych.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 , 00-071 Warszawa
Artur Witkowski
T: (22) 692 54 59
awitkowski@mkidn.gov.pl
Ewa Konieczko
T: (22) 692 54 85
ekonieczko@mkidn.gov.pl

Ważne dotacje dla sektorów kreatywnych
Wysokość wsparcia min. 10.000 zł - maks. 200.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.536.552,50 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja