EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Uczelnia dostępna

200.000.000 zł.
dotacje na likwidację barier w szkołach wyższych
Program ma na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie można uzyskać na działania związane z wprowadzeniem zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez zapewnienie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 97%, min. 100.000 euro – maks. 15.000.000 zł.
Wkład własny: 3%.
Czas trwania projektu: do 31.10.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły wyższe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konkurs został ogłoszony w ramach działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” POWER.
Cel: likwidacja barier  w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
Grupy docelowe projektu:
– uczelnie,
– studenci,
– kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia – 28 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/
Kontakt:  
dostepni@ncbr.gov.pl

Ważne dotacje na likwidację barier w szkołach wyższych
Wysokość wsparcia 97%, min. 100.000 euro – maks. 15.000.000 zł.
Budżet programu 200.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja