AKTUALNE TEMATY

Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – wsparcie dla samorządów i rodzin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019.
Od wojewodów do resortu wpłynęły 154 projekty, które następnie zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Lista projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania została opublikowana na stronie Ministerstwa.
Wraz z wynikami konkursu opublikowane zostały również wzory porozumień, które dofinansowane samorządy powinny wypełnić, a następnie przekazać do Ministerstwa.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 19.03.2019.