AKTUALNE TEMATY

Ostatni dzwonek na przystąpienie do programu „Senior+”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło uzupełniający nabór ofert w ramach programu „Senior+”.
Ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy nabór ofert w ramach programu „Senior+” dotyczy zarówno tworzenia nowych, jak i dofinansowania już istniejących placówek. – Pragnę jednak podkreślić, że dofinansowanie placówek już istniejących dotyczy tych Domów i Klubów „Senior+”, które zostały utworzone w ramach programu w latach 2015-2018 – zaznacza wiceszef resortu Stanisław Szwed. W sumie w ramach naboru uzupełniającego do rozdysponowania jest ponad 14 mln zł.
Jak można przystąpić do programu?
Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do 9 kwietnia 2019 r. Złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Każda oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, który będzie używany w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną papierową wersję oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie wojewodowie, po dokonaniu ocen ofert, przekażą listy zakwalifikowanych ofert do MRPiPS.
Wyniki konkursu będą opublikowane do 15 maja br.
Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich. – Samorządowcy, gorąco zachęcam do składania ofert. To wyjątkowa szansa na dofinansowanie tworzenia i prowadzenia miejsc dla seniorów. To bardzo ważne, by Domów i Klubów „Senior+” przybywało – apeluje wiceminister Stanisław Szwed.
Jeszcze w 2015 r. w całym kraju było zaledwie 99 placówek zapewniających miejsca dla 2 772 osób. Zgodnie z ostatnimi szacunkami, pod koniec 2019 r. ma być w Polsce 280 Domów i 461 Klubów „Senior+” – to w sumie 741 placówek. Da to miejsce łącznie dla 18 478 seniorów. Dzięki uzupełniającemu naborowi ofert na najlepsze projekty, takich miejsc i placówek może być jeszcze więcej.
Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+ Edycja 2019
Opis w naszej bazie programów

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.