AKTUALNE TEMATY

Ostatni dzwonek na przystąpienie do programu „Senior+”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło uzupełniający nabór ofert w ramach programu „Senior+”.
Ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy nabór ofert w ramach programu „Senior+” dotyczy zarówno tworzenia nowych, jak i dofinansowania już istniejących placówek. – Pragnę jednak podkreślić, że dofinansowanie placówek już istniejących dotyczy tych Domów i Klubów „Senior+”, które zostały utworzone w ramach programu w latach 2015-2018 – zaznacza wiceszef resortu Stanisław Szwed. W sumie w ramach naboru uzupełniającego do rozdysponowania jest ponad 14 mln zł.
Jak można przystąpić do programu?
Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do 9 kwietnia 2019 r. Złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Każda oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, który będzie używany w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną papierową wersję oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie wojewodowie, po dokonaniu ocen ofert, przekażą listy zakwalifikowanych ofert do MRPiPS.
Wyniki konkursu będą opublikowane do 15 maja br.
Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich. – Samorządowcy, gorąco zachęcam do składania ofert. To wyjątkowa szansa na dofinansowanie tworzenia i prowadzenia miejsc dla seniorów. To bardzo ważne, by Domów i Klubów „Senior+” przybywało – apeluje wiceminister Stanisław Szwed.
Jeszcze w 2015 r. w całym kraju było zaledwie 99 placówek zapewniających miejsca dla 2 772 osób. Zgodnie z ostatnimi szacunkami, pod koniec 2019 r. ma być w Polsce 280 Domów i 461 Klubów „Senior+” – to w sumie 741 placówek. Da to miejsce łącznie dla 18 478 seniorów. Dzięki uzupełniającemu naborowi ofert na najlepsze projekty, takich miejsc i placówek może być jeszcze więcej.
Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+ Edycja 2019
Opis w naszej bazie programów

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}