BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Pomoc to moc – wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej

5.000.000 zł.
DOTACJE DLA OSP
Program umożliwia sfinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu służącego do ratownictwa technicznego, urządzeń do  udzielania pierwszej pomocy, sprzętu do walki ze skutkami anomalii pogodowych a także, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego sprzętu specjalistycznego zgodnego z potrzebami wynikającymi ze specyfiki działań danej jednostki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 2.000 – 25.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP.
Wykaz sprzętu, którego zakup podlega dofinansowaniu:
1. Ratownictwo techniczne (agregat hydrauliczny, nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, nożyco – rozpieracz, zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i/ lub cięcia pedałów).
2. Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (zestaw medyczny PSP R1, deska ortopedyczna (dla dorosłych i/lub pediatryczna), defibrylator AED).
3. Sprzęt do walki ze skutkami anomalii pogodowych (pilarka spalinowa, pilarka ratownicza, przecinarka spalinowa, pompy i motopompy (szlamowa, półszlamowa, wody czystej, pływająca, elektryczna, zanurzeniowa), agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy.
4. Inny sprzęt specjalistyczny zgodny z potrzebami wynikającymi ze specyfikacji działań jednostki – wybór tej kategorii wymaga dodatkowego umotywowania we wniosku prewencyjnym.
Opis:  
Organizatorami programu są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA).
Cel: finansowane działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.
Termin składania wniosków:
do 20 dnia każdego miesiąca
Źródło / Więcej informacji:  
https://pomoctomoc.pzu.pl/osp
Kontakt:  
https://pomoctomoc.pl/form/contact

Ważne DOTACJE DLA OSP
Wysokość wsparcia 2.000 – 25.000 zł, 100%.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}