KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Step Beyond

granty na wyjazdy dla pracowników kultury
W programie stypendialnym mogą wziąć udział artyści lub pracownicy kultury zajmujący się dowolną dziedziną lub dyscypliną kultury lub sztuki (osoby indywidualne lub reprezentujący niezależne organizacje kulturalne lub artystyczne) pochodzący z Europy lub państw sąsiadujących w wieku poniżej 35 lat. W ramach programu można uzyskać wsparcie w postaci grantów podróżnych dla artystów i pracowników kultury podróżujących w obrębie Europy i państw sąsiadujących.

Rodzaj wsparcia:STYPENDIUM
Finansowanie:ZALICZKA
Wysokość wsparcia:250 – 700 euro.
Wkład własny:0%.
Partner zagraniczny:TAK
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Artyści lub pracownicy kultury zajmujący się dowolną dziedziną lub dyscypliną kultury lub sztuki (osoby indywidualne lub reprezentujący niezależne organizacje kulturalne lub artystyczne) pochodzący z Europy lub państw sąsiadujących w wieku poniżej 35 lat.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Granty podróżne dla artystów i pracowników kultury podróżujących w obrębie Europy i państw sąsiadujących – pomiędzy państwami UE i państwami nienależącymi do UE.
Opis: 
Organizatorem programu jest Europejska Fundacja Kultury.
Wszystkie działania podejmowane w ramach funduszu STEP Beyond koncentrują się wokół trzech naczelnych pryncypiów:
1. Dowartościowanie ludzi poprzez kulturę i sztukę – wsparcie społeczności w celu wymiany i wzmocnienia grup słabiej reprezentowanych.
2. Łączenie źródeł wiedzy – łączenie i dzielenie się wiedzą jest istotne dla budowy otwartej Europy.
3. Łączenie praktyki i polityki – wspierane są projekty budujące otwartą Europę poprzez przyczynianie się do rozwoju polityki kulturalnej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i europejskim.
Wnioskodawcy otrzymują informację (poprzez e-mail) o akceptacji lub odrzuceniu wniosku w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku.
Termin składania wniosków:
3 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

10 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji: 
http://www.culturalfoundation.eu/step/
Kontakt: 
http://www.culturalfoundation.eu/our-team/


Ważne granty na wyjazdy dla pracowników kultury
Wysokość wsparcia 250 – 700 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium