BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Wielkie Wyzwanie – Energia

1.000.000 zł.
PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE WIATROWE
Zadaniem konkursowym jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby fizyczne (np. naukowcy, przedsiębiorcy, studenci i koła studenckie, zespoły „garażowych” wynalazców i pasjonatów).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1.000.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszystkie zainteresowane osoby fizyczne (np. naukowcy, przedsiębiorcy, studenci i koła studenckie, zespoły „garażowych” wynalazców i pasjonatów).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia, zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób (przydomowej elektrowni wiatrowej).
Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystania wiatru małych prędkości oraz turbulentnego tj. cechującego się dużą zmiennością prędkości i kierunku.
Konieczne jest przystosowanie urządzenia do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).
Główna nagroda w wysokości 1.000.000 zł jest przyznawana jednemu, najlepszemu projektowi.
Cele:
– zwiększenie świadomości ekologicznej i energetycznej społeczeństwa,
-zbudowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa,
– pobudzenie innowacyjności w branży ekoenergetycznej.
Termin składania wniosków:
31 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/
Kontakt:  
grandchallenge@ncbr.gov.pl

Ważne PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE WIATROWE
Wysokość wsparcia 1.000.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}