KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Patroni Roku

900.000 zł.
granty na uhonorowanie postaci i wydarzeń historycznych
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń związanych z historią Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 900.000 zł.
Wysokość wsparcia: – koszyk A: 1.000zł – 19.999zł (100%),
– koszyk B: 20.000zł – 30.000zł (80%).
Wkład własny: – koszyk A: 0%,
– koszyk B: 20%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, od 27.05.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje nie działające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.
Projekty mogą być realizowane w formie:
– tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych tego typu,
– konferencji, spotkań, sympozjów,
– wydawnictw,
– koncertów,
– wydarzeń plenerowych,
– wystaw,
– audycji radiowych, telewizyjnych,
– promocji w internecie,
– imprez sportowych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Cel: upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.
W ramach konkursu określono 2 pułapy wsparcia:
– koszyk A: od 1.000zł do 19.999zł (wkład własny nie jest wymagany. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
– koszyk B: od 20.000zł do 30.000zł (wymagany finansowy wkład własny – 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 10).
Termin składania wniosków:
25 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
https://www.fundacjalotto.pl/kontakt

Ważne granty na uhonorowanie postaci i wydarzeń historycznych
Wysokość wsparcia - koszyk A: 1.000zł - 19.999zł (100%), - koszyk B: 20.000zł - 30.000zł (80%).
Budżet programu 900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja