KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Patroni Roku

310.000 zł.
GRANTY NA UHONOROWANIE POSTACI I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 310.000 zł.
Wysokość wsparcia: – koszyk A: 1.000 zł – 19.999 zł (100%),
– koszyk B: 20.000 zł – 30.000 zł (80%).
Wkład własny: – koszyk A: 0%,
– koszyk B: 20%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, od 03.08.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.:
– stowarzyszenia, fundacje,
– szkoły,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń oraz dziedzin:
– Święty Jan Paweł II,
– Hetman Stanisław Żółkiewski,
– Leopold Tyrmand,
– Roman Ingarden,
– Jan Kowalewski,
– Ojciec Józef Maria Bocheński,
– Bitwa Warszawska,
– Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
– Fizyka.
Formy działań, na które można uzyskać grant:
– upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
– konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
– wydawnictwa;
– koncerty;
– wydarzenia plenerowe;
– formy współzawodnictwa na odległość;
– wystawy;
– audycje radiowe, telewizyjne;
– promocja w Internecie;
– aplikacje mobilne;
– warsztaty;
– projekty innowacyjne.
W obecnej edycji konkursu preferowane są projekty zakładające pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Cel: upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.
Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w pierwszej kolejności pod kątem formy realizacji uwzględniającej innowacyjność oraz bezpieczne, indywidualne dotarcie do beneficjenta.
W ramach konkursu określono 2 pułapy wsparcia:
– koszyk A: od 1.000 zł do 19.999 zł (wkład własny nie jest wymagany. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
– koszyk B: od 20.000 zł do 30.000 zł (wymagany finansowy wkład własny – 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5).
Koszty niekwalifikowalne:
– pokrycie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu a także kosztów utrzymania biura Wnioskodawcy;
– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
– przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku;
– działalność polityczna.
Termin składania wniosków:
5 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
https://www.fundacjalotto.pl/kontakt

Ważne GRANTY NA UHONOROWANIE POSTACI I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
Wysokość wsparcia - koszyk A: 1.000 zł - 19.999 zł (100%), - koszyk B: 20.000 zł - 30.000 zł (80%).
Budżet programu 310.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}