AKTUALNE TEMATY

Rozmowy o opiece wytchnieniowej

Ruszył program „Opieka wytchnieniowa”. O potrzebie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów rozmawiał wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podczas spotkania z podopiecznymi Fundacji L’Arche.
Dom prowadzony przez Fundację L’Arche zamieszkują trzy dorosłe osoby niepełnosprawne: dwie z zespołem downa oraz osoba z autyzmem. – Moja córka ma czterdzieści lat, ja osiemdziesiąt trzy. Przez lata modliłam się o miejsce, w którym moje dziecko otrzyma odpowiednią opiekę. Od roku Asia jest w tym domu, a ja jestem spokojna i wiem, że mogę pozostawić córkę pod opieką specjalistów – mówi wyraźnie wzruszona mama Asi. Zaznacza, że każde wsparcie, programy rządowe, są bardzo oczekiwane przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Są po prostu potrzebne do życia.
110 mln zł na realizację programu w 2019 roku
Jednym z takich programów jest „Opieka wytchnieniowa”. Jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu opieki wytchnieniowej.
– Wiele spośród tych osób jest całkowicie zależna od swoich członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę dlatego uznaliśmy, że w przypadku dużej liczby wniosków w pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa powinna trafić właśnie do osób niesamodzielnych – mówi wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
Program adresowany jest do gmin i powiatów. W 2019 r. ustalono limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej  w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa – bez kryterium dochodowego.
„Opieka wytchnieniowa” w trzech modułach
– Opiekunowie, często rodzice lub rodzeństwo, potrzebują oddechu. Czasem tylko po to, żeby położyć się i wyspać. Trzeba bowiem pamiętać, że opiekunowie też potrzebują psychicznego i fizycznego odpoczynku – mówi Agnieszka Oszajca, dyrektor wspólnoty.
Realizacja programu będzie się odbywać w ramach III modułów.
W module I – (pobyt dzienny) – świadczona będzie opieka w miejscu zamieszkana osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako usługi zorganizowanej.
Moduł II, czyli pobyt całodobowy – świadczony będzie w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu oraz w mieszkaniach chronionych.
Moduł III – specjalistyczne poradnictwo, tj. poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami wymienionymi wyżej.
– W sumie na dziesięć programów – resortowych i rządowych – planujemy w tym roku przeznaczyć 647 mln złotych. W kolejnych latach tych pieniędzy będzie znacznie więcej – mówi wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
W 2020 roku najbogatsi podatnicy, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych, zapłacą daninę solidarnościową, która będzie zasadniczym źródłem finansowania funduszu.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Informacja z dnia 05.04.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}