EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej

Obraz Дарья Яковлева z Pixabay
KONKURS DLA UCZNIÓW
Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli a udział w nim mogą wziąć dzieci w wieku 7-9 lat. Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Dzieci w wieku 7-9 lat.
Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli.
Opis:  
Organizatorem programu jest  Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.
Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.
Cele:
a) promocja Banku Gospodarstwa Krajowego;
b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;
c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;
d) rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.
Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
Jeden uczestnik może zgłosić maks. jedną pracę konkursową.
Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie).
Organizator wyłoni:
– trzech laureatów nagród głównych,
– siedmiu laureatów wyróżnień.
Kryteria oceny:
– oryginalność,
– zgodność z tematem,
– estetyka,
– kompozycja.
Termin składania wniosków:
25 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/konkurs-na-kartke-bozonarodzeniowa/
Kontakt:  
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt/

Ważne KONKURS DLA UCZNIÓW
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}