EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej

6.000 zł.
konkurs na esej o języku polskim
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy (eseju) na jeden z poniższych tematów: „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”, „Polszczyzna wobec globalizacji” lub „Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?”. Prace konkursowe mogą przesyłać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 6.000 zł.
Wysokość wsparcia: – 2 x 2.000 zł: 2 główne nagrody pieniężne, po jednej w każdej kategorii.
– 2 x 1.000 zł: 2 wyróżnienia, po jednej w każdej kategorii.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.
Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
Zadaniem uczestników jest napisanie pracy (eseju) na jeden z poniższych tematów:
– „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”,
– „Polszczyzna wobec globalizacji”,
– „Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?”.
Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach:
1. Uczniowie.
2. Studenci.
Jury konkursu wybiera nie więcej niż 6 najciekawszych prac.
Maksymalna objętość pracy konkursowej to 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę.
Termin składania wniosków:
10 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/konkurs-polszczyzna-wobec-czlonkostwa-polski-w-ue
Kontakt:  
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/kontakt

Ważne konkurs na esej o języku polskim
Wysokość wsparcia - 2 x 2.000 zł: 2 główne nagrody pieniężne, po jednej w każdej kategorii. - 2 x 1.000 zł: 2 wyróżnienia, po jednej w każdej kategorii.
Budżet programu 6.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda