OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Z Kujawskim pomagamy pszczołom

100.000 zł.
granty na sadzenie roślin przyjaznych pszczołom
Program przewiduje dofinansowanie projektów polegających na sadzeniu roślin przyjaznych pszczołom w ogrodach, na balkonach i tarasach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny oraz lokalne grupy działania.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%,
– Koszyk I: 12.000 zł,
– Koszyk II: 6.400 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.06 – 15.11.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Gminy.
3. Parki narodowe, parki krajobrazowe.
4. Muzea, skanseny.
5. Lokalne grupy działania.
6. Inne podmioty spełniające poniższe warunki.
Każdy wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
– jednym z jego celów statutowych musi być: ochrona środowiska, ochrona przyrody, realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwój lub edukacja ekologiczna,
– musi być organizacją non-profit.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja projektu polegającego na posadzeniu roślin przyjaznych pszczołom w ogrodach, na balkonach i tarasach.
Każdy projekt musi realizować cel główny konkursu oraz minimum 2 cele wspierające.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.
Fundatorem grantów są Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A.
Cel główny: zwiększenie lokalnej bazy pokarmowej dla pszczół – sadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom, czyli dających im pokarm (nektar i pyłek).
Cele wspierające:
– zaznajomienie odbiorców z różnorodnością i bogactwem gatunków pszczół w Polsce,
– zaangażowanie społeczności lokalnych w sadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom poprzez aktywizowanie różnych grup społecznych, budowanie lokalnych partnerstw, nawiązywanie współpracy,
– kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci, zwłaszcza w obszarze ochrony pszczół i zapewnianie im bazy pokarmowej (kwiatów przyjaznych pszczołom).
Granty przyznawane są w ramach 2 koszyków:
– Koszyk I: 3 granty x 12.000 zł,
– Koszyk II: 10 grantów x 6.400 zł.
Termin składania wniosków:
7 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy
Kontakt:  
granty@pomagamypszczolom.pl
T: 794 169 207 (pn.-pt., godz. 10:00-15:30)

Ważne granty na sadzenie roślin przyjaznych pszczołom
Wysokość wsparcia 100%, - Koszyk I: 12.000 zł, - Koszyk II: 6.400 zł.
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja