AKTUALNE TEMATY

Wyniki naboru na projekty wojewodów w schemacie 2c programu „Niepodległa”

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w Priorytecie 2 Schemat 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
W naborze zostało zgłoszonych 27 projektów z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.
Łączna wartość projektów dopuszczonych do oceny eksperckiej wyniosła: 1 796 240,00 zł.
Punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego była podstawą stworzenia listy rankingowej i decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania na realizację 16 projektów z 13 województw.
Łączna suma dofinansowania przyznanego na realizację tych projektów wynosi 1 000 000,00 zł, co jest zgodne z wartością limitu wyznaczonego dla Schematu 2C w 2019 r.
Wszystkie działania w ramach naboru i decyzje dotyczące wyników konkursu przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami obowiązującego Regulaminu Schematu 2C PW „Niepodległa”.
Tabelę prezentującą pełną punktację oraz listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie można znaleźć tutaj.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), gov.pl. Komunikat z dnia 15.04.2019.