AKTUALNE TEMATY

NCBR: 200 mln zł na innowacje w przemyśle stoczniowym – drugi konkurs INNOship

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło drugi konkurs INNOship. To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku programu sektorowego dedykowanego wsparciu prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów NCBR przeznaczy tym razem 200 mln zł.
Rząd prowadzi aktywne działania, których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla reindustrializacji polskich stoczni, przywrócenia ich konkurencyjności na poziomie międzynarodowym i systematycznego rozwoju – mówi Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Częścią tych działań jest INNOship, czyli pierwszy w kraju, kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym.
Głównym celem programu sektorowego jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie 2023 roku.  Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na badania i rozwój, a co za tym idzie, podniesieniu poziomu innowacyjności produktowej i technologicznej polskich firm.
Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie projektowania oraz produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, czy też nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, p.o. dyrektora NCBR.
W ramach pierwszego, przeprowadzonego w 2018 roku, konkursu do NCBR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 128 mln zł. Eksperci najlepiej ocenili projekt hybrydowego układu generowania energii elektrycznej do napędu jednostek pływających złożony przez spółkę Remontowa Electrical Solutions.
Z największego, wynoszącego ponad 7,8 mln zł, wsparcia może natomiast cieszyć się zespół firmy FUD Technologies, który pracuje nad polską suwnicą bramową o dużym udźwigu dla branży stoczniowej, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach wietrznych.
Nabór wniosków w tegorocznym konkursie rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 16 września 2019 r. O wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna 60 mln zł.
Dofinansowanie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w innych konkursach NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wsparcie kierowane jest do wnioskodawców, którzy zamierzają realizować swój projekt poza województwem mazowieckim.
Program jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców związanych z rynkiem stoczniowym, powstał on z inicjatywy Związku Pracodawców Forum Okrętowe, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe oraz inne firmy i instytucje aktywne w branży okrętowej.
Program sektorowy INNOship jest realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).
Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), mnsiw.gov.pl. Informacja prasowa z dnia 15.04.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}