ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SENIORZY, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Rozwój Lokalny

102.647.058 euro.
DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy posiadające status miasta, znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 102.647.058 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 100%, 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30 kwietnia 2024.
Partner zagraniczny: TAK / NIE.
Posiadanie partnera z państwa-darczyńcy zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy posiadające status miasta, znajdujące się na liście 54 miast wyłonionych w ramach I etapu konkursu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty przewidujące strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie:
– szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu),
– polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej),
– wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości.
Projekty mają mieć na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Nabór jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Cel: wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
Istotnym elementem projektu jest tzw. „aspekt dwustronny”, czyli wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.
Projekt może być realizowany zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i między- samorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw – Darczyńców).
Procedura wyboru projektów składa się z II etapów:
1. Etap I – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast.
2. Etap II – wybór ok. 15 projektów do dofinansowania.
Termin składania wniosków:
30 października 2020 (składanie kompletnych propozycji projektów)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczyna-sie-ii-etap-naboru-wnioskow-do-programu-rozwoj-lokalny/
Kontakt:  
rozwojlokalny@miir.gov.pl
T: 22 273 77 91 , 22 273 78 36

Ważne DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
Wysokość wsparcia maks. 100%, 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Budżet programu 102.647.058 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}