ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SENIORZY, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Rozwój Lokalny

102.647.058 euro.
DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy posiadające status miasta, znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 102.647.058 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 100%, 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30 kwietnia 2024.
Partner zagraniczny: TAK / NIE.
Posiadanie partnera z państwa-darczyńcy zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy posiadające status miasta, znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty przewidujące strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie:
– szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu),
– polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej),
– wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości.
Projekty mają mieć na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Nabór jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Cel: wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
Istotnym elementem projektu jest tzw. „aspekt dwustronny”, czyli wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.
Projekt może być realizowany zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i między- samorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw – Darczyńców).
Procedura wyboru projektów składa się z II etapów:
1. Etap I – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast.
2. Etap II – wybór ok. 15 projektów do dofinansowania.
Termin składania wniosków:
22 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-nabor-wnioskow-na-zarysy-projektow-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny/
Kontakt:  
rozwojlokalny@miir.gov.pl
T: 22 273 77 91 , 22 273 78 36

Ważne DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
Wysokość wsparcia maks. 100%, 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Budżet programu 102.647.058 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}