AKTUALNE TEMATY

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – pozytywny bilans na półmetku

Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardy złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych.
– Na półmetku unijnej siedmiolatki mamy powody do zadowolenia. Nie dość, że na jej starcie uratowaliśmy 30 miliardów złotych z poprzedniej, to jeszcze sprawnie i rozsądnie rozpoczęliśmy rozdzielanie nowych funduszy – podkreślił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji podsumowującej proces wdrażania programów operacyjnych w pierwszej połowie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 zakończy się ona w 2023 roku).
Podsumowanie – jak nam idzie?
Przypadająca w tym roku 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zbiegła się w czasie z półmetkiem wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie. Spośród wszystkich państw członkowskich Polska otrzymała do końca 2018 roku największy zwrot środków z Komisji Europejskiej; blisko 17 miliardów euro.
Jeśli spojrzymy na umowy, wyniki są jeszcze bardziej spektakularne. Z przysługujących Polsce 330 miliardów złotych, w ramach podpisanych umów wykorzystaliśmy już 71 procent przysługujących nam środków, co przekłada się na 233,5 miliarda złotych.
Powinniśmy jednak zauważyć nadal utrzymujące się różnice w tempie realizacji programów krajowych oraz regionalnych. W programach krajowych do końca 2018 roku umowy wyczerpały 74 procent dostępnych środków, podczas gdy w programach regionalnych było to 66 procent.
Na co wydajemy – jakie efekty?
Najwięcej pieniędzy, bo prawie 78 miliardów złotych, zostało przeznaczonych na inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej – 31,3 miliarda złotych, B+R – 21,5 miliarda złotych oraz ochrony środowiska i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiednio 18,6 miliarda złotych i 18,3 miliarda złotych.
Dobrze wykorzystywane środki polityki spójności wpływają na rozwój Polski i poprawę jakości życia obywateli. Przykładem tego typu działań jest m.in. dofinasowanie projektów realizowanych przez ponad 48 tysięcy przedsiębiorstw, wsparcie ponad 700 szpitali, wdrożenie blisko 5 tysięcy wyników prac z zakresu B+R czy też liczne projekty realizowane w obszarze rynku pracy.
pdf prezentacja fundusze europejskie na półmetku

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), gov.pl. Komunikat z dnia 7.05.2019.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}