AKTUALNE TEMATY

Ponad 800 placówek „Senior+” do końca roku

Dofinansowanie do utworzenia lub wyposażenia 99 nowych placówek oraz dofinansowanie do funkcjonowania 21 już istniejących – to wynik dodatkowego naboru ofert w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. – Planowo do końca roku w Polsce będzie łącznie ponad 800 placówek „Senior+”. Dla porównania, w 2015 r. było ich niespełna 100 – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Jeszcze w 2015 r. w całym kraju było zaledwie 99 placówek „Senior+” zapewniających miejsca dla 2 772 osób. Zgodnie z ostatnimi szacunkami, pod koniec 2019 r. ma być w Polsce ponad 800 takich placówek.
W pierwszym naborze, którego wyniki poznaliśmy w lutym, dofinansowanie do utworzenia lub wyposażenia placówki otrzymały 243 domy i kluby, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc dla osób starszych. Dofinansowanie do funkcjonowania otrzymało z kolei 421 już istniejących placówek zapewniających 11 tys. miejsc
Dzisiaj, po drugim naborze, do tej listy dołącza kolejne 99 placówek z dofinansowaniem do utworzenia lub wyposażenia – 19 Dziennych Domów (dofinansowanie 5 044 740,41 zł) i 80 Klubów (9 821 674,36 zł). Ilość zaplanowanych miejsc to 2 079. Kolejne 21 już istniejących placówek (10 Dziennych Domów i 11 Klubów) otrzyma dofinansowanie do działalności (odpowiednio 707 504,83 zł i 302 493,82 zł). Łączna kwota dofinansowania w drugim naborze to 15 876 413,42 zł.
– Ogromnie się cieszę, że możemy wspierać samorządy w tworzeniu i prowadzeniu Domów i Klubów „Senior+”. W takich miejscach osoby starsze mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowych, nauczyć się korzystania z komputera i internetu. Uzyskują także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji, ciepły posiłek w miłym towarzystwie – to tylko niektóre z elementów składających się na to, że placówki „Senior +” są miejscami tak potrzebnymi i wyjątkowymi – mówi minister Elżbieta Rafalska.
W sumie na wsparcie tworzenia i prowadzenia placówek „Senior+” w ramach tegorocznej edycji programu samorządy otrzymają 78 452 813,32 zł – 52 948 31,75 zł na utworzenie nowych i 25 504 781,57 zł na dofinansowanie Domów i Klubów już funkcjonujących.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}