EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych

Obraz tomtomalone z Pixabay
finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
Jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni oraz laboratoriów przedmiotowych. Realizowane zakupy muszą być niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych.
Dofinansowanie jest udzielane publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które:
– mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
– nie są szkołami zorganizowanymi w podmiocie leczniczym;
– nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) lub nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
– nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.
Realizowane zakupy muszą być niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Program jest finansowany ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
W ramach programu obowiązuje roczny limit aplikowania ograniczających do 1/4 liczbę szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Bardzo duże znaczenie ma więc kolejność zgłoszeń przesyłanych przez szkoły.
Załącznikiem do wniosku musi być wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.
Wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Termin składania wniosków:
14 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019
Kontakt:  
https://www.gov.pl/web/edukacja/kontakt

Ważne finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
Wysokość wsparcia 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}