AKTUALNE TEMATY

Fundusze norweskie wspierają polski rozwój

Obraz Dean Moriarty z Pixabay
17 maja Królestwo Norwegii obchodziło swoje święto narodowe. Data ta upamiętnia podpisanie konstytucji, która stała się potwierdzeniem niepodległości Norwegii. Na przestrzeni ostatnich lat polsko-norweska współpraca gospodarcza dynamicznie się rozwija. Polska jest także beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG, które od ponad 10 lat wspierają polski rozwój.
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG, są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej – krajom bałtyckim i państwom Europy Środkowej i Południowej. W zamian za finansowe wsparcie, państwa-darczyńcy mają dostęp do rynku wewnętrznego UE.
Jak dotąd Fundusze norweskie i EOG miały dwie edycje. Pierwsza odbyła się w latach 2004-2009. Polska była największym beneficjentem i otrzymała od darczyńców 533,5 miliona euro. Wnioskodawcy złożyli 2720 wniosków, a zrealizowano ponad 1400 projektów.
Największe finansowanie otrzymały takie obszary jak ochrona środowiska, zdrowia, dziedzictwa kulturowego, badania naukowe i rozwój zasobów ludzkich. Fundusze pozwoliły sfinansować inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, wspierające rewitalizację zabytków czy promocję zdrowego trybu życia. Najczęściej wnioskodawcami były jednostki samorządu terytorialnego, ale i ośrodki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i administracja.
Druga edycja odbyła się w latach 2009-2014. Polska otrzymała 578,1 miliona euro, co pozwoliło zrealizować ponad 1300 projektów w 17 zróżnicowanych tematycznie programach. Dzięki Funduszom wsparcie otrzymały takie obszary jak badania naukowe, ochrona środowiska, promowanie odnawialnych źródeł energii, kultura, zdrowie, stypendia dla uczniów i studentów czy lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz promowania spójności społecznej.
Finansowaniem objęto przedsiębiorstwa, instytucje kultury, administracji publicznej i organizacje pozarządowe. W 2017 roku, podczas oficjalnego podsumowania II edycji Funduszy, minister Jerzy Kwieciński zapewniał, że środki finansowe to nie tylko realizacja inicjatyw o kluczowym znaczeniu, ale i wzmocnienie stosunków między Polską a państwami-darczyńcami.
W tym roku zaplanowane jest uruchomienie III edycji Funduszy norweskich i EOG. Już w 2017 roku zakończyły się oficjalne negocjacje. Wśród przewidzianych obszarów wsparcia znalazły się m.in. środowisko i zmiany klimatu, innowacyjność, rozwój miast, nauka, kultura, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie publiczne i wymiar sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), miir.gov.pl.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}