IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Impact Challenge – Bezpieczeństwo w sieci

10.000.000 euro.
bezpieczeństwo w internecie i walka z ekstremizmem
Program ma na celu wsparcie dla europejskich organizacji pozarządowych, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie a także poza nim. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe non profit (stowarzyszenia, fundacje), instytucje naukowe lub badawcze oraz firmy komercyjne działające na rzecz pożytku publicznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: 50.000 – 1.000.000 euro, do 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe non-profit (stowarzyszenia, fundacje).
2. Publiczne lub prywatne instytucje naukowe lub badawcze.
3. Firmy komercyjne działające na rzecz pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty przyczyniające się do walki z ekstremizmem.
2. Projekty ułatwiające młodym ludziom swobodne funkcjonowanie w cyfrowym świecie.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Google.
Cel: wsparcie dla europejskich organizacji pozarządowych, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie a także poza nim.
Organizatorzy programu poszukują innowacyjnych organizacji, które:
– rozumieją potrzeby najsłabszych grup społecznych oraz grup społecznych znajdujących się na marginesie ich społeczności oraz na całym świecie;
– potrafią opracować nieszablonowe rozwiązania przeciwdziałające mowie nienawiści, ekstremizmowi,
– zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w sieci.
Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone na początku 2020 r.
Termin składania wniosków:
28 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019
Kontakt:  
safety-challenge@google.com

Ważne bezpieczeństwo w internecie i walka z ekstremizmem
Wysokość wsparcia 50.000 – 1.000.000 euro, do 100%.
Budżet programu 10.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}