IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Kreatywna Europa – projekty międzysektorowe

Obraz Pexels z Pixabay
1.750.000 euro.
łączenie kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację
Celem programu jest dofinansowanie projektów będących na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, realizowanych w obszarze „Łączenia kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację”. Wnioski o dotacje mogą składać konsorcja złożone z co najmniej 3 podmiotów pochodzących z 3 różnych państw uczestniczących w programie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.750.000 euro.
Wysokość wsparcia: min. 150.000 euro, maks. 60% kosztów kwalifikowalnych.
Wkład własny: min. 40% kosztów kwalifikowalnych.
Czas trwania projektu: 1.01.2010 – 30.06.2021 (18 miesięcy).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Nabór skierowany jest do podmiotów:
– posiadających osobowość prawną,
– działających w sektorach kultury i kreatywnych,
– tworzących na potrzeby realizacji projektu konsorcjum złożone z co najmniej 3 podmiotów prawnych pochodzących z 3 różnych państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które:
– ukazują nowe formy twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego oraz poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości;
– wspierają innowacyjne międzysektorowe podejście i narzędzia w celu ułatwienia dostępu, dystrybucji, promocji i/lub monetyzacji kultury i kreatywności, w tym dziedzictwa kulturowego.
Projekty w szczególności powinny obejmować następujące aspekty związane z sektorami kultury i kreatywnymi:
– odpowiadanie na wyzwania stojące przed sektorami, podejście oparte na proponowaniu rozwiązań dla sektorów;
– analiza potrzeb i wyzwań czy problemów sektorów uwzględniająca doświadczenie publiczności czy użytkowników;
– zastosowanie technologii do rozwiązywania problemów i odpowiadania na wyzwania sektorów;
– wsparcie innowacji w kontekście tworzenia, dystrybucji i promocji treści twórczych, współpracy międzysektorowej oraz wykorzystania technologii.
Projekty obejmujące aspekty audiowizualny i nowych technologii cyfrowych muszą zostać wdrożone w co najmniej jednym z następujących obszarów:
– muzea,
– występy na żywo,
– dziedzictwo kulturowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Cel: realizacja projektów będących na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, realizowanych w obszarze „Łączenia kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację”.
Termin składania wniosków:
20 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
Kontakt:  
EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Ważne łączenie kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację
Wysokość wsparcia min. 150.000 euro, maks. 60% kosztów kwalifikowalnych.
Budżet programu 1.750.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}