BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII
Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: min. 20% – maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wkład własny: min. 30% – maks. 80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Mikroprzedsiębiorstwa.
2. Małe przedsiębiorstwa.
3. Średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym:
– patenty lub zgłoszenia patentów,
– wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
– wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
– prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej),
– prawa do chronionych odmian roślin,
– topografia układów scalonych,
– know-how.
Wszystkie wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
innowacyjność (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat);
– technologia musi stanowić innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7.
Opis:  
Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych = 100.000 zł.
Decyzja o finansowaniu: ok. 4 miesiące od złożenia wniosku.
Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.
Koszty niekwalifikowalne:
– koszty wdrożenia technologii,
– szkolenia pracowników/zespołu.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii 
https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/ruszyla-x-runda-konkursu-3-2019-dot-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantu-na-transfer-technologii/
Kontakt:  
Infolinia SOI: (22) 695 37 88
soi@arp.pl
https://siecotwartychinnowacji.pl/kontakt

Ważne DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII
Wysokość wsparcia min. 20% - maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}