BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII
Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: min. 20% – maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wkład własny: min. 25% – maks. 85%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Mikroprzedsiębiorstwa.
2. Małe przedsiębiorstwa.
3. Średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym, takich jak:
– patenty lub zgłoszenia patentów,
– wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
– wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
– prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej),
– prawa do chronionych odmian roślin,
– topografia układów scalonych,
– know-how.
Wszystkie wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
innowacyjność (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat);
– technologia musi stanowić innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7.
Opis:  
Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych = 150.000 zł.
Decyzja o finansowaniu: ok. 4 miesiące od złożenia wniosku.
Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia lub wcześniejszego wyczerpania alokacji (nabór podzielony na rundy miesięczne)
Źródło / Więcej informacji:  
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii
https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/20-mln-zl-dla-msp-na-innowacje-oglaszamy-nowy-konkurs-na-transfer-technologii-w-ramach-soi/
Kontakt:  
Infolinia SOI: (22) 695 37 88
soi@arp.pl
https://siecotwartychinnowacji.pl/kontakt

Ważne DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII
Wysokość wsparcia min. 20% - maks. 75% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}