BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Gwarancja BGK z programu COSME

6.000.000.000 zł.
gwarancje bankowe dla MŚP
Program przewiduje możliwość uzyskania gwarancji kredytowej (zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego) przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Rodzaj wsparcia: GWARANCJA KREDYTOWA
Budżet programu: 6.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600.000 zł (w wysokości 80% kwoty kredytu).
Czas trwania projektu: Maksymalny okres gwarancji:
– 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
– 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Gwarancja kredytowa (zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego).
Z gwarancji mogą korzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy:
– nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego,
– wyczerpali już limit pomocy de minimis,
– nie chcą zastawiać własnego majątku, aby uzyskać kredyt.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej.
Wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Firmy korzystające ze środków programu nie muszą ustanawiać zabezpieczeń rzeczowych dla swoich kredytów.
Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1% w skali roku.
Gwarancje z programu COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank, mBank, PKO Bank Polski, Nest Bank, Bank Pekao, BOŚ Bank, Santander, ING Bank Śląski,  banki spółdzielcze, tj. Bank spółdzielczy w Brodnicy oraz  SGB-Bank, Grupa BPS i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme
https://media.bgk.pl/60043-dodatkowe-wsparcie-dla-msp-gwarancje-bgk-z-programu-cosme-pozwola-zabezpieczyc-6-mld-zl-kredytow
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/kontakt

Ważne gwarancje bankowe dla MŚP
Wysokość wsparcia gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600.000 zł (w wysokości 80% kwoty kredytu).
Budżet programu 6.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}