BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Gwarancja BGK z programu COSME

6.000.000.000 zł.
gwarancje bankowe dla MŚP
Program przewiduje możliwość uzyskania gwarancji kredytowej (zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego) przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Rodzaj wsparcia: GWARANCJA KREDYTOWA
Budżet programu: 6.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600.000 zł (w wysokości 80% kwoty kredytu).
Czas trwania projektu: Maksymalny okres gwarancji:
– 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
– 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Gwarancja kredytowa (zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego).
Z gwarancji mogą korzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy:
– nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego,
– wyczerpali już limit pomocy de minimis,
– nie chcą zastawiać własnego majątku, aby uzyskać kredyt.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej.
Wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Firmy korzystające ze środków programu nie muszą ustanawiać zabezpieczeń rzeczowych dla swoich kredytów.
Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1% w skali roku.
Gwarancje z programu COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank, mBank, PKO Bank Polski, Nest Bank, Bank Pekao, BOŚ Bank, Santander, ING Bank Śląski,  banki spółdzielcze, tj. Bank spółdzielczy w Brodnicy oraz  SGB-Bank, Grupa BPS i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme
https://media.bgk.pl/60043-dodatkowe-wsparcie-dla-msp-gwarancje-bgk-z-programu-cosme-pozwola-zabezpieczyc-6-mld-zl-kredytow
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/kontakt

Ważne gwarancje bankowe dla MŚP
Wysokość wsparcia gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600.000 zł (w wysokości 80% kwoty kredytu).
Budżet programu 6.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}