NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Erasmus + Sport: Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

Obraz Keith Johnston z Pixabay
2.900.000 euro.
dotacje na sport uchodźców
Program oferuje dofinansowanie projektów sportowych ukierunkowanych na integrację uchodźców. Wnioski mogą składać organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność głównie w dziedzinie sportu i regularnie zajmującą się organizacją zawodów sportowych, na dowolnym poziomie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.900.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
– część I: 200.000 – 300.000 euro;
– część II: 400.000 – 600.000 euro.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy, 1.01.2020 – 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wnioskodawca będący organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność głównie w dziedzinie sportu i regularnie zajmującą się organizacją zawodów sportowych, na dowolnym poziomie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty sportowe ukierunkowane na integrację uchodźców:
Część I:
1. Zajęcia sportowe mające na celu integrację uchodźców w unijnych społeczeństwach.
2. Przygotowanie i szkolenie trenerów sportowych i pracowników, którzy będą działać na rzecz integracji i włączenia społecznego uchodźców przez sport.
3. Opracowanie działań oraz identyfikacja dobrych praktyk dotyczących udziału uchodźców w zajęciach sportowych w celu integracji uchodźców ze społeczeństwami przyjmującymi.
Część II:
1. Utworzenie europejskiej sieci w celu waloryzacji wyników projektów wybranych w ramach części 1 oraz w celu utrzymania powiązań między tymi projektami, służącej identyfikacji i rozpowszechnianiu dobrych praktyk.
2. Zaprojektowanie i utworzenie sieci na poziomie UE skupiających organizacje zaangażowane w integrację uchodźców poprzez sport.
3. Organizacja warsztatów, seminariów i konferencji mających na celu udostępnienie informacji, wiedzy fachowej i możliwości współpracy związanych z integracją uchodźców w unijnych społeczeństwach przez sport.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Pojęcie „uchodźcy” oznacza osoby mające oficjalny status uchodźcy w państwie członkowskim UE, a także osoby, które oficjalnie wystąpiły o nadanie statusu uchodźcy w UE i których wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.
W ramach naboru zostanie wybranych ok. 10 projektów (9 w części I oraz 1 w części II).
Termin składania wniosków:
4 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/sport-jako-narzedzie-integracji-i-wlaczenia-spolecznego-uchodzcow-zaproszenie-do-skladania-wnioskow/
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-integration-and-social-inclusion-refugees_en
Kontakt:  
EAC-SPORT@ec.europa.eu

Ważne dotacje na sport uchodźców
Wysokość wsparcia maks. 80%. - część I: 200.000 – 300.000 euro; - część II: 400.000 – 600.000 euro.
Budżet programu 2.900.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}