INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, TRANSPORT

CEF – Transport

100.000.000 euro.
dotacje na infrastrukturę transportową o znaczeniu europejskim
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na projekty sieci kompleksowej polegające na likwidacji „wąskich gardeł”, uzupełnianiu brakujących połączeń, wsparciu interoperacyjności kolei, a także poprawie połączeń transgranicznych w zakresie: transgranicznych odcinków kolei, dróg i śródlądowych dróg wodnych, połączeń i rozwoju portów morskich. Innym rodzajem kwalifikowalnych projektów są inicjatywy polegające na zmniejszeniu hałasu taboru kolejowego (poprzez modernizację istniejącego taboru towarowego).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: P1 = 10-50%.
P2 = dofinansowanie zostało określone jako wkład jednostkowy zależny od rodzaju wagonu (wagon typu S – 250 euro, wagon typu SS – 600 euro).
– min. 500.000 euro dla projektów studyjnych,
– min. 1.000.000 euro dla projektów dotyczących robót.
Wkład własny: 50-90%.
Czas trwania projektu: do 31 grudnia 2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje publiczne zajmujące się infrastrukturą transportową.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które kwalifikują się do otrzymania środków z CEF w ramach Rocznego Programu Prac, w ramach następujących dwóch priorytetów:
P1. Projekty na sieci kompleksowej polegające na likwidacji „wąskich gardeł”, uzupełnianiu brakujących połączeń, wsparciu interoperacyjności kolei, a także poprawie połączeń transgranicznych (w zakresie: transgranicznych odcinków kolei, dróg i śródlądowych dróg wodnych, połączeń i rozwoju portów morskich).
P2. Zmniejszenie hałasu taboru kolejowego (poprzez modernizację istniejącego taboru towarowego).
Opis:  
Organizatorami programu są: Komisja Europejska (KE) oraz Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci
Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T.
Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności.
Przed przekazaniem wniosków do KE wymagane jest ich zatwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Wnioski nie posiadające akceptacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie będą oceniane przez KE.
Termin składania wniosków:
30 stycznia 2019 (przekazanie propozycji projektów do MIR)
10 marca 2019 (
składanie kompletnych wniosków w celu uzyskania certyfikacji Państwa Członkowskiego)
24 kwietnia 2019 (ostateczny termin składania wniosków do Komisji Europejskiej )

Źródło / Więcej informacji:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/nabory-wnioskow/nabory-wnioskow-w-2019/transport-call-for-proposals-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-sektorze-transport-2019-z-cef/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1359-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-z-instrumentu-laczac-europe-cef
Kontakt:  
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
cef@miir.gov.pl
T: 22 273 77 37

Ważne dotacje na infrastrukturę transportową o znaczeniu europejskim
Wysokość wsparcia 10-40%.
Budżet programu 100.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja