KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

i-Portunus

Obraz Tasos Lekkas z Pixabay
WYJAZDY ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW SEKTORA KULTURY
Ze środków programu można sfinansować krótkoterminowe (od 15 do 85 dni) wyjazdy związane z pracą artystyczną za granicą służące rozwojowi zawodowemu artystów i profesjonalistów z dziedziny sztuk performatywnych oraz sztuk wizualnych. Wnioski należy składać w języku angielskim. Beneficjenci programu otrzymują 75% przyznanych środków w formie zaliczki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%. Wysokość wsparcia zależy od długości wyjazdu:
– 15 do 29 dni = 1.500 euro,
– 30 do 59 dni = 2.400 euro,
– 60 do 84 dni = 3.000 euro,
– 85 dni (maksymalna długość): 3.400 euro.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Artyści i profesjonaliści (w tym pracownicy sektora kultury) z dziedziny sztuk performatywnych oraz sztuk wizualnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Krótkoterminowe (od 15 do 85 dni) wyjazdy związane z pracą artystyczną za granicą służące rozwojowi zawodowemu artystów i profesjonalistów z dziedziny sztuk performatywnych oraz sztuk wizualnych.
Celem wyjazdu musi być państwo uczestniczące w programie Kreatywna Europa.
Opis:  
Organizatorem programu jest konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu, fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa oraz Nida Art Colony przy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Program jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i finansowany ze środków programu Kreatywna Europa.
Wyjazdy organizowane w ramach programu mają służyć:
– budowaniu partnerstw ponadnarodowych i rozwojowi współpracy międzynarodowej,
– stworzeniu konkretnych rezultatów czy rozwojowi zawodowemu,
– zaprezentowaniu prac w innym kraju czy działaniom artystycznym angażującym społeczności lokalne w kraju pobytu.
Wnioski należy składać w języku angielskim.
Beneficjenci programu otrzymują 75% przyznanych środków w formie zaliczki.
Termin składania wniosków:
5 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.i-portunus.eu
Kontakt:  
https://www.i-portunus.eu/contact

Ważne WYJAZDY ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW SEKTORA KULTURY
Wysokość wsparcia 100%. Wysokość wsparcia zależy od długości wyjazdu: - 15 do 29 dni = 1.500 euro, - 30 do 59 dni = 2.400 euro, - 60 do 84 dni = 3.000 euro, - 85 dni (maksymalna długość): 3.400 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}