KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

i-Portunus

Obraz Tasos Lekkas z Pixabay
500.000 euro.
WYJAZDY TWÓRCÓW ORAZ PROFESJONALISTÓW SEKTORA KULTURY
Program przeznaczony jest dla twórców i profesjonalistów sektora kultury. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów mobilności – indywidualnych oraz grup nieformalnych (grupy do 5 osób). Wnioski należy składać w języku angielskim. Beneficjenci programu otrzymują 75% przyznanych środków w formie zaliczki.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%. Maksymalne dofinansowanie na osobę = 3.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu:  7-60 dni, 1.06 – 30.11.2021.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Twórcy i profesjonaliści sektora kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mobilności – indywidualne oraz grup nieformalnych (grupy do 5 osób).
Projekty mobilności, w zależności od przebiegu pandemii COVID-19 i możliwości realizacji wyjazdów zagranicznych, mogą być realizowane stacjonarnie, wirtualnie bądź w formie łączonej.
Celem projektu musi być państwo uczestniczące w programie Kreatywna Europa.
Opis:  
Organizatorem programu jest konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu oraz fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa.
Program jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i finansowany ze środków programu Kreatywna Europa.
Projekty mobilności organizowane w ramach programu mają służyć:
1. Budowaniu partnerstw ponadnarodowych i rozwojowi współpracy międzynarodowej.
2. Stworzeniu konkretnych rezultatów czy rozwojowi zawodowemu.
3. Zaprezentowaniu prac w innym kraju czy działaniom artystycznym angażującym społeczności lokalne w kraju pobytu.
Wnioski należy składać w języku angielskim.
Beneficjenci programu otrzymują 75% przyznanych środków w formie zaliczki.
Termin składania wniosków:
14 marca 2021 (architektura)
15 kwietnia 2021 (muzyka, dziedzictwo kulturowe)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.i-portunus.eu
Informacja o programie na stronie Creative Europe Desk Polska 
Kontakt:  
https://www.i-portunus.eu/contact

Ważne WYJAZDY TWÓRCÓW ORAZ PROFESJONALISTÓW SEKTORA KULTURY
Wysokość wsparcia 100%. Maksymalne dofinansowanie na osobę = 3.000 euro. 
Budżet programu 500.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}