EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Promocja języka polskiego

2.000.000 zł.
dotacje na promocję języka polskiego
Program przewiduje finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. Wnioski o dotacje mogą składać polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim – samodzielnie lub we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 3-12 miesięcy, do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: TAK/NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim – samodzielnie lub we współpracy z międzynarodowymi partnerami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego.
Realizowane projekty powinny być skierowane do szerszego grona odbiorców i mają służyć
– rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego,
– wzmocnieniu jakości jego nauczania, ze wskazaniem na projekty realizowane za granicą.
Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Cel: promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.
Koszty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu.
Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu.
Jeden wnioskodawca może złożyć w ramach naboru maks. 3 wnioski.
Termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego
Kontakt:  
Wiesława Krasuska
T: 22 390 35 67
wieslawa.krasuska@nawa.gov.pl
promocja.jp@nawa.gov.pl

Ważne dotacje na promocję języka polskiego
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł, 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}