EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Nowe technologie dla dziewczyn

Obraz mohamed Hassan z Pixabay
300.000 zł.
stypendia dla utalentowanych maturzystek i studentek
Program przewiduje stypendia dla utalentowanych maturzystek i studentek – młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Przyznane stypendia mają pomóc w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej czy też w nauce.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000 zł.
Wysokość wsparcia: 12.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Maturzystki 2019, które podejmą studia w roku akademickim 2019/2020 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (lista) oraz przejdą proces rekrutacji.
2. Studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (lista) oraz przejdą proces rekrutacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendia dla utalentowanych maturzystek i studentek.
Przyznane stypendia mają pomóc w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Intel.
Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.
Nabór kandydatek odbywa się w ramach dwóch etapów:
I ETAP:  zabranie informacji;
II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie oraz rozstrzygnięcie.
W ramach jednego naboru organizatorzy przyznają 25 stypendiów.
Stypendystki otrzymują stypendium przelewem na konto w dwóch równych transzach:
– I transza – do 30.11.2019,
– II transza – do 31.03.2020.
Każda stypendystka ma możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu “Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2019).
Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w płatnym programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku.
Absolwentki programu otrzymują zaproszenia do udziału w programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.
Termin składania wniosków:
16 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/
Kontakt:  
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/kontakt

Ważne stypendia dla utalentowanych maturzystek i studentek
Wysokość wsparcia 12.000 zł.
Budżet programu 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}