BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Wsparcie prawne dla start-upów

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay
1.000.000 zł.
dotacje na usługi prawne dla MŚP
Program przewiduje pokrycie kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego czy analizy legal due-diligence.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż trzy lata i są na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej bądź posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 25.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 15.11.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają poniższe warunki:
– prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż pięć lat;
– osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż trzy lata (licząc od dnia złożenia wniosku);
– są na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej bądź posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pokrycie kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego czy analizy legal due-diligence.
Sfinansowanie pomocy prawnej w zakresie:
1. Realizacji procesu inwestycyjnego, w tym:
i) przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;
ii) dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem.
2. Realizacji procesu zamówień, w tym:
i) dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
ii) przygotowanie umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem.
3. Konsultacji prawnych mających na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze 5 godzin.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Usługi przewidziane w ramach programu są świadczone przez renomowane kancelarie prawne.
Jeden wnioskodawca może aplikować kilkukrotnie o środki przewidziane w ramach programu.
Termin składania wniosków:
do czasu wyczerpania środków lecz nie później niż do 30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/zloz-wniosek-i-otrzymaj-wsparcie-prawne-dla-swojego-start-upu/
https://www.startup.pfr.pl/pl/wsparcie-prawne-dla-start-upow
Kontakt:  

Ważne dotacje na usługi prawne dla MŚP
Wysokość wsparcia do 25.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}