KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA

Zabytek Zadbany

PROMOCJA WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Głównym celem konkursu jest promocja promocja właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Wnioski w ramach programu mogą składać  między innymi właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
Cel: promocja właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.
Jury konkursowe podczas oceny bierze pod uwagę takie elementy jak jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury.
Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
4. Architektura i budownictwo drewniane.
5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe, co najmniej 10-letnie działania.
Jury w każdej z kategorii nominuje 4 obiekty (lub mniej), spośród których 1 uzyskuje tytuł laureata a 3 pozostałe – wyróżnienia.
W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się 1 lub 2 (ex aequo) obiekty otrzymujący tytuł laureata (bez wyróżnień).
Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia budynku. Wyróżnieni otrzymują dyplomy.
Nagrodzone zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/
Kontakt:  
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
ot.olsztyn@nid.pl
T: 89 521 26 87

 


Ważne PROMOCJA WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}