KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Zabytek Zadbany

nagrody dla posiadaczy zabytków
Głównym celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Wnioski w ramach programu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
Cel: promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.
Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.
Jury konkursowe podczas oceny bierze pod uwagę takie elementy jak jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury.
Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
c) Adaptacja obiektów zabytkowych,
d) Architektura i budownictwo drewniane,
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe, co najmniej 10-letnie działania.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
Jury w każdej z kategorii nominuje 4 obiekty (lub mniej), spośród których 1 uzyskuje tytuł laureat, 3 pozostałe – wyróżnienia.
W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się 1 lub 2 (ex aequo) obiekty otrzymujący tytuł laureata (bez wyróżnień). Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia budynku. Wyróżnieni otrzymują dyplomy. Nagrodzone zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.
Termin składania wniosków:
8 lutego 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
7 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4 , 10-104 Olsztyn
ot.olsztyn@nid.pl
T: 89 521 26 87
F: 89 521 26 88

 


Ważne nagrody dla posiadaczy zabytków
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda