AKTUALNE TEMATY

Ruszają szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych

Fot. Ministerstwo Infrastruktury. CC BY 3.0 PL.
W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie dla samorządowych zarządców dróg.
– Podpisana dziś umowa na szkolenia dla pracowników samorządów jest kolejnym dowodem, jak wielką wagę rząd Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje do poprawy stanu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Bardzo dziękuję Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za podjęcie się tego zadania, a wykonawcy życzę powodzenia – powiedział obecny na uroczystości podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Celem projektu jest przedstawienie kadrze zarządzającej drogami samorządowymi najnowszych rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na poprawę BRD oraz podniesienie ich kwalifikacji w kwestii praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich.
Projekt obejmie wszystkie województwa, a docelowo w ciągu dwóch najbliższych lat planowane jest przeprowadzenie blisko 90 cykli szkoleń dla około 3 tysięcy osób. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne, w tym prace terenowe. Prowadzącymi szkolenia będą doświadczeni inżynierzy oraz audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– To pierwszy projekt KRBRD o tak dużej skali skierowany do samorządów, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nie od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie BRD. Zamówienie publiczne poprzedziliśmy wnikliwą ankietą wśród samorządowców odnośnie ich oczekiwań w kwestii  zakresu szkolenia. Warto zaznaczyć, że opinie nadesłało blisko tysiąc podmiotów – podkreślił sekretarz KRBRD Konrad Romik.
Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość to 4 mln 635 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga 85%.
Projekt jest też realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne działanie KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach lokalnych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury (MI), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Fot. Ministerstwo Infrastruktury. CC BY 3.0 PL.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}