OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

Moja Smart Wieś. Opisz jak Twoja wieś stała się inteligentna

Obraz StockSnap z Pixabay
19.000 zł.
KONKURS NA PRACE O INTELIGENTNEJ WSI
Celem konkursu jest umożliwienie wymiany poglądów oraz stworzenie bazy wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy na temat pomysłów i inicjatyw typu „smart”, które poprawiają jakość życia na wsi.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 19.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł.
Wysokość nagród:
– I nagroda – 5.000 zł,
– II nagroda – 4.000 zł,
– III nagroda – 3.000 zł
oraz 7 wyróżnień po 1.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszystkie osoby, którym bliskie są sprawy wsi.
Opis:  
Organizatorami programu są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz jego partnerzy – Fundacja Wspomagania Wsi, Związek Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).
Zadanie uczestników konkursu:
przygotowanie pracy na temat pomysłów i inicjatyw typu „smart”, które poprawiają jakość życia na wsi.
Cel: umożliwienie wymiany poglądów oraz stworzenie bazy wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.
“Smart village – Inteligentna wieś” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców.
Organizatorzy konkursu oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, m.in. w zakresie:
– edukacji,
– usług społecznych,
– zdrowia,
– transportu,
– energii,
– handlu,
– gospodarki odpadami,
– innych dziedzin.
Organizatorzy zachęcają do opisywania wszelkich innych inicjatyw, które sprawiają, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii wieś stała się bardziej przyjazna.
Prace powinny mieć formę opisu lub eseju.
Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem.
Maksymalna objętość pracy to 5.000 słów.
Termin składania wniosków:
15 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://smart.irwirpan.waw.pl/
Kontakt:  
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72 , 00-330 Warszawa
smart@irwirpan.waw.pl

Ważne KONKURS NA PRACE O INTELIGENTNEJ WSI
Wysokość wsparcia 1.000 – 5.000 zł.Wysokość nagród:- I nagroda – 5.000 zł,- II nagroda – 4.000 zł,- III nagroda – 3.000 złoraz 7 wyróżnień po 1.000 zł.
Budżet programu 19.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}