EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Polski ZŁOTY ma sto lat!

Obraz Jerzy Górecki z Pixabay
1.000.000 zł.
KONKURS DLA SZKÓŁ
W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 10.000 zł na inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe popularyzujące wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś. Celem konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 85%, maks. 10.000 zł.
Wkład własny: min. 15% (wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Czas trwania projektu: 02.12.2019 – 31.03.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organy prowadzące szkoły – np. minister lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
2. Podmioty (osoby fizyczne i inne osoby prawne) prowadzące szkoły niepubliczne.
3. Szkoły, jeżeli posiadają zgodę organu/podmiotu prowadzącego na udział  w Konkursie i realizację projektu.
Projekt może być realizowany tylko i wyłącznie przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Bank Polski.
Cel: uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie.
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych oraz (dodatkowo) grupy pośrednie innego rodzaju, np. społeczność lokalna, rodzice uczniów itp.
Do dofinansowania zostanie wybranych 100 projektów.
Termin składania wniosków:
10 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/zlotyma100lat/main.html
Kontakt:  
Maria Orzażewska
szkoly@nbp.pl
T: 22 185 24 59

Ważne KONKURS DLA SZKÓŁ
Wysokość wsparcia do 85%, maks. 10.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}