AKTUALNE TEMATY

Fundacja BGK opublikowała wyniki II edycji konkursu Generacja 5.0

Źródło: fundacja.bgk.pl
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego opublikowała wyniki naboru wniosków w ramach II edycji konkursu grantowego Generacja 5.0 wspierającego warsztaty oraz wydarzenia kulturalne przeznaczone dla osób w wieku 50+ realizowane w gminach do 20 tysięcy mieszkańców.
W ramach konkursu rozdysponowano kwotę 280.314,87 zł a maksymalna kwota dofinansowania wyniosła 15.000 zł. Dotacje otrzymało 20 projektów złożonych przez gminy, biblioteki publiczne, domy kultury oraz organizacje pozarządowe.
Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
– są przeznaczone dla osób w wieku 50+,
– mają być realizowane na terenie gmin do 20.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia na temat finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– przewidują dodatkowe, wyjazdowe wydarzenia kulturalne (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów (np. wystawienie sztuki);
– będą realizowane cyklicznie przez okres od 2 do 3 miesięcy.
Lista wniosków, które uzyskały dofinansowanie

Źródło: fundacja.bgk.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}