AKTUALNE TEMATY

Ogłoszono wyniki V edycji programu “Zielona Ławeczka”

Obraz Free-Photos z Pixabay
Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła wyniki V edycji programu “Zielona Ławeczka”. Program przewiduje granty na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego bloku/bloków) mini-ogrodu (terenu z zielenią) wraz z „zieloną ławką”.
Program “Zielona Ławeczka” ma na celu zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych a także zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
Wnioski o dofinansowanie mogli składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców działający w formie zespołów konkursowych składających się z grupy min. 5 osób.
Przyznane granty mogą być wydatkowane wyłącznie na zakup materiału roślinnego a także zakup podłoża i innych elementów niezbędnych do aranżacji mini ogrodów.
Dofinansowanie uzyskało 17 najlepszych projektów rewitalizacji podwórek.
Lista zespołów, które przysłały najlepsze projekty rewitalizacji podwórek i zdobyły granty w V edycji Zielonej Ławeczki

Źródło: zielonalaweczka.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}