FIRMY, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Interreg Europa Środkowa

10.000.000 euro.
dotacje na współpracę w Europie Środkowej
Program wspiera projekty polegające na wielostronnej współpracy międzynarodowej i wymianie doświadczeń dotyczące takich zagadnień jak: innowacje, zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Zaleca się, żeby całkowity budżet projektu wynosił od 1 do 5 mln. euro.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: REFUNDACJA  
Budżet programu: 10.000.000 euro.  
Wysokość wsparcia: maks. 85%.  
Wkład własny: min. 15%.  
Czas trwania projektu: 30-36 miesięcy, do 31 grudnia 2021.  
Partner zagraniczny: TAK  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne (w tym EUWT).
2. Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną.
3. Organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego Europy Środkowej lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń dotycząca takich zagadnień jak:
I. Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;
II. Przedsiębiorczość społeczna;
III. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;
IV. Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;
V. Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;
VI. Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);
VII. Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.
Projekty finansowane w ramach 4. naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na dwa sposoby:- oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.- odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów. Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat Central Europe Programme.
Obszar wsparcia:
UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia), Włochy (Piemont, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna)
Spoza UE: Ukraina – obwody: wołyński, lwowski, iwanofrankowski, zakarpacki, czerniowiecki.
Zaleca się, żeby całkowity budżet projektu wynosił od 1 do 5 mln. euro. W wyjątkowych przypadkach można przyznać wsparcie na rzecz mniejszych lub większych projektów.
 
Termin składania wniosków:  
5 lipca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://europasrodkowa.gov.pl/
http://www.central2020.eu/
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/apply.html
https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/4-nabor-projektow-w-interreg-europa-srodkowa/
 
Kontakt:  
https://europasrodkowa.gov.pl/kontakt  

 


Ważne dotacje na współpracę w Europie Środkowej
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 10.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}