EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

RegioStars

nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE
Konkurs jest przeznaczony dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich. W ramach konkursu poszukiwane są projekty innowacyjne, oryginalne i inspirujące dla innych. Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej jest film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów posiadający pisemną akceptację właściwej Instytucji Zarządzającej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
RegioStars to konkurs dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich.
W ramach konkursu poszukiwane są projekty innowacyjne, oryginalne i inspirujące dla beneficjentów z innych regionów.
W roku 2019 wskazano następujące kategorie konkursowe:
1. Wspieranie transformacji cyfrowej.
2. Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury.
3. Zwalczanie nierówności i ubóstwa.
4. Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu.
5. Modernizacja służby zdrowia.
Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej jest film promocyjny o projekcie, który będzie promowany podczas specjalnej kampanii internetowej, a także puchar i certyfikat RegioStars.
Nagrody w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz nagroda publiczności są wręczane podczas specjalnej ceremonii w Brukseli, organizowanej w październiku 2019.
Termin składania wniosków:
9 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://regiostarsawards.eu/
Kontakt:  
https://regiostarsawards.eu/contact

Ważne nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda