BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA TURYSTYKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZDROWIE

Program Polska-Białoruś-Ukraina

183.000.000 euro.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z BIAŁORUSIĄ I UKRAINĄ
Program wspiera projekty współpracy pomiędzy podmiotami z Polski, Białorusi oraz Ukrainy dotyczące następujących celów tematycznych:
1. Promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy.
2. Rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego.
3. Bezpieczeństwo i ochrona.
4. Promocja lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
183.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:
100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90% (mikroprojekty: 20.000-60.000 euro).
Wkład własny:
min. 10%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2022, projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Władze regionalne i lokalne oraz inne właściwe instytucje publiczne.
2. Podmioty o zasięgu regionalnym i lokalnym.
3. Euroregiony.
4. Stowarzyszenia zawodowe.
5. Organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, wliczając w to w szczególności organizacje prowadzące działalność w dziedzinie ochrony środowiska, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki, wspierania edukacji, a także organizacje działające w sektorze kultury, instytucje szkoleniowe itd.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy pomiędzy podmiotami z Polski, Białorusi oraz Ukrainy dotyczące następujących celów tematycznych:
1. Promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy.
2. Rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego.
3. Bezpieczeństwo i ochrona.
4. Promocja lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału.
Opis:  
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.
Obszar Programu obejmuje główne regiony wsparcia i regiony przyległe:
W Polsce:
– podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
– podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim).
W Białorusi:
– obwody główne: grodzieński i brzeski;
– obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski.
W Ukrainie:
– obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
– obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.
Termin składania wniosków:
15 stycznia 2020 (nabór mikroprojektów dla celu tematycznego DZIEDZICTWO)
Źródło / Więcej informacji:   
https://www.pbu2020.eu/pl/pages/404
Kontakt:
 
http://pbu2020.eu/pl/pages/247

Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z BIAŁORUSIĄ I UKRAINĄ
Wysokość wsparcia 100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90% (mikroprojekty: 20.000-60.000 euro).
Budżet programu 183.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}