BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Polska Geotermia Plus

Obraz Andreas64 z Pixabay
600.000.000 zł.
wsparcie wykorzystania zasobów geotermalnych
Program oferuje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Wnioski w ramach naboru mogą składać przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Wsparcie udzielane w ramach programu może być przeznaczone m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących ciepłowni, elektrociepłowni lub elektrowni opartych na źródle geotermalnym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 600.000.000 zł, w tym:
dotacje = 300.000.000 zł,
pożyczki = 300.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – dotacje: maks. 50%,
– pożyczki: 100%.
Wkład własny: – dotacje: maks. 50%,
– pożyczki: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym.
2. Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym.
3. Wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego (z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu wykonanie pierwszego odwiertu badawczego).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.
Koszty przygotowania kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego (o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji).
Kwota pożyczki: min. 1.000.000 zł – maks. 300.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
3 lipca – 20 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Agnieszka Karwat
T: 22 45 90  526
Dawid Karasek
T: 22 45 90 328

Ważne wsparcie wykorzystania zasobów geotermalnych
Wysokość wsparcia - dotacje: maks. 50%, - pożyczki: 100%.
Budżet programu 600.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}