BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Polska Geotermia Plus

Obraz Andreas64 z Pixabay
600.000.000 zł.
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH
Program oferuje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Wnioski w ramach naboru mogą składać przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Wsparcie udzielane w ramach programu może być przeznaczone m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących ciepłowni, elektrociepłowni lub elektrowni opartych na źródle geotermalnym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 600.000.000 zł, w tym:
dotacje = 300.000.000 zł,
pożyczki = 300.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – dotacje: maks. 50%,
– pożyczki: 100%.
Wkład własny: – dotacje: maks. 50%,
– pożyczki: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym.
2. Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym.
3. Wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego (z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu wykonanie pierwszego odwiertu badawczego).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.
Koszty przygotowania kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego (o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji).
Kwota pożyczki: min. 1.000.000 zł – maks. 300.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
18 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Agnieszka Karwat
T: 22 45 90  526
Dawid Karasek
T: 22 45 90 328

Ważne WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH
Wysokość wsparcia - dotacje: maks. 50%, - pożyczki: 100%.
Budżet programu 600.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}