AKTUALNE TEMATY

W budżecie UE 2021-2027 będą pieniądze na rozwój małych miast

Obraz OKIpartner z Pixabay
Do 10 procent środków unijnych przeznaczonych dla Polski zostanie zainwestowane w rozwój małych miast. To główne założenie Pakietu dla małych miast, nad którym pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncepcję programu przedstawił minister Jerzy Kwieciński.
Małe miasta to metropolie Polski lokalnej. To tu znajdują się firmy i instytucje najważniejsze dla lokalnych społeczności. W małych miastach bije serce Polski lokalnej. Problem w tym, że często bije nierówno. Nasz pakiet to EKG, czyli diagnoza i rozwiązania oraz leki, które zapobiegają arytmii – mówił minister Jerzy Kwieciński.
Dlaczego małe miasta są tak ważne?
Mamy 685 małych miast w Polsce, co stanowi 73 procent ogólnej liczby wszystkich miast. Są to miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których mieszka 13 procent ogółu ludności naszego kraju. Małe miasta pełnią istotne funkcje. Są ważnymi centrami rozwoju lokalnych usług.
Jakie problemy mają małe miasta?
Odpływ ludzi młodych oraz starzenie się społeczeństwa, brak atrakcyjnych miejsc pracy, wysoki odsetek biernych zawodowo, ograniczony dostęp do usług rozwojowych dla przedsiębiorstw czy utrudniony transport zbiorowy to główne trudności, z którymi borykają się mieszkańcy małych miast. To także ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych wynikające z ich niskich dochodów własnych.
Nasza oferta dla małych miast
Wsparcie dla małych miast zaplanowano w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.
Celem Ministerstwa jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunkami do nauki i rozwoju.
W związku z powyższym zaplanowano 4 kategorie działań:
– projekty zintegrowane (czyli łączenie działań z różnych źródeł finansowania w celu kompleksowego wsparcia lub rozwiązania problemu, zgodnie z potrzebami danego obszaru),
– projekty służące zacieśnianiu współpracy z obszarami charakteryzującymi się dynamicznym rozwojem (budowanie powiązań funkcjonalnych, identyfikowanie obszarów współpracy sektora publicznego z prywatnym i społecznym),
– selektywne promowanie innowacyjnych rozwiązań, służących rozwiązywaniu specyficznych problemów danego miasta, na przykład rozwiązania mobilne, praca na odległość, e-learning oraz usługi społeczne i opiekuńcze,
– standardowy zakres wsparcia w postaci kopert/ konkursów dedykowanych małym miastom (dzięki czemu nie będą musiały one konkurować z dużymi ośrodkami).
Na rozwój małych miast zostanie przeznaczonych do 10 procent środków dla Polski w przyszłym budżecie unijnym. Pieniądze te będą pochodzić z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Prezentacja – Pakiet dla małych miast

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), www.gov.pl.

 

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}