EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE

CSR Masters – działaj z Henklem

15.000 zł.
KONKURS DLA STUDENTÓW
Zgłoszenia w formie projektów o tematyce prospołecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej mogą przesyłać zespoły złożone ze studentów dowolnej polskiej uczelni wyższej.
Główną ideą konkursu jest zachęcenie studentów do działań społecznych i zmieniania świata na lepsze.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 15.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zespoły liczące od 2 do 4 studentów dowolnej polskiej uczelni wyższej.
Członkami zespołów mogą być osoby fizyczne:
– mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– które w momencie wzięcia udziału w konkursie mają ukończony 18. rok życia, ale nie przekroczyły 26. roku życia,
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
Każdy z uczestników może wchodzić w skład jednego zespołu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty o tematyce prospołecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej.
Zgłaszać można projekty, których celem jest wsparcie finansowe podmiotów działających w formie stowarzyszenia, organizacji społecznej, fundacji oraz publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak również przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz placówki oświatowo-wychowawczej. Wspierana Instytucja nie może być partią polityczną, organizacją terrorystyczną, ani żadnym innym podmiotem, którego cele nie są ogólnie uznawane i akceptowane.
Nie dopuszcza się projektów skierowanych do beneficjentów indywidualnych.
Przykłady projektów możliwych do realizacji:
– pomoc dla domów dziecka,
– inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące starsze osoby,
– warsztaty edukacyjne w szkołach,
– remont sali zabaw w wybranej placówce,
– zajęcia artystyczne,
– segregacja odpadów,
– akcja sadzenia drzew,
– pomoc dla Młodzieżowego Klubu Sportowego,
– zakup sprzętu i leków dla osób chorych lub niepełnosprawnych,
– wsparcie dla osób przebywających w instytucjach związanych z ochroną zdrowia.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest agencja Solski Communications Sp. z o.o. Fundatorem nagród jest Henkel Polska Sp. z o.o.
Główną ideą konkursu jest zachęcenie studentów do działań społecznych i zmieniania świata na lepsze.
Cel: promocja Fundatora jako społecznie odpowiedzialnego pracodawcy poprzez wybór i finansowe wsparcie realizacji zwycięskich zadań konkursowych o charakterze projektów społecznych.
Spośród zgłoszeń jury wybierze 10 najlepszych projektów, a ich autorzy zostaną zaproszeni do finału.
Zadanie finałowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu (maks. 1-2 min.) promującego złożony projekt.
Jeden zespół może zgłosić do konkursu jeden projekt.
W konkursie przewidziano 3 nagrody główne o wartości 5.000 zł każda.
Termin składania wniosków:
9 lutego 2020 (przesyłanie zgłoszeń)
8 marca 2020 (przesyłanie filmów promujących projekty)
Źródło / Więcej informacji:  
http://csrmasters.pl
Kontakt:  
http://csrmasters.pl/kontakt/

Ważne KONKURS DLA STUDENTÓW
Wysokość wsparcia 5.000 zł, 100%.
Budżet programu 15.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}