AKTUALNE TEMATY

Cyfryzacja GOK-ów! Ruszył konkurs i szkolenia

Obraz fancycrave1 z Pixabay
Program Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury (GOK) nabiera rozpędu. 30 czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie, a na 11 lipca zaplanowano szkolenie dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie, ale nie wiedzą jak to zrobić.
Podłączenie wszystkich GOK-ów do szerokopasmowego Internetu, szkolenia z kompetencji cyfrowych, doposażenie ośrodków w sprzęt cyfrowy – to główny cel tego programu. Ministerstwo Cyfryzacji realizuje go wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
GOKi na łączach
– Dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia i tym chcemy się zająć – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeszcze w tym roku do szybkiego Internetu podłączymy 450 ośrodków. Podpisaliśmy już odpowiednie porozumienie z siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi. Kolejne podłączenia będą realizowane w ramach kolejnego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dodaje szef MC.
A co ze szkoleniami i zakupem sprzętu, na które przeznaczonych zostanie 100 milionów złotych?
30 czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs potrwa do 31 lipca.
Mogą w nim uczestniczyć:
– organizacje pozarządowe,
– partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego (JST),
– instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
– instytucje publiczne z obszaru nauki,
– instytucje publiczne z obszaru kultury,
– instytucje publiczne z obszaru edukacji, szkoły wyższe,
– partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
A już na 11 lipca Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowało szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby złożyć wniosek w konkursie, ale nie wiedzą jak to zrobić.
Przypominamy, że dzisiaj, o godz. 12:00 upływa termin przesyłania zgłoszeń na to szkolenie. Zgłoszenia można przesyłać na adres: konkurs3.2-szkolenia@cppc.gov.pl.
W mailu wystarczy podać: imię, nazwisko oraz nazwę instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Rozwijamy kompetencje, wspieramy talenty
– Rozumiemy znaczenie, jakie Gminne Ośrodki Kultury pełnią w społecznościach lokalnych. Chcemy im dać narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie – mówi minister Marek Zagórski. – Dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych – dodaje.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji (MC), www.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}