BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Pro defensione pro historia – młode stowarzyszenia na start

Źródło: https://pdph.pl/
83.200 zł.
POPULARYZACJA HISTORII ORAZ DZIAŁANIA PROOBRONNE I PATRIOTYCZNE
Program umożliwia sfinansowanie projektów popularyzujących historię a także działań proobronnych i patriotycznych – np. olimpiad wiedzy, pikników rodzinnych, festynów, zlotów, wycieczek tematycznych, rekonstrukcji historycznych, szkoleń czy turniejów sportowych. Każdy projekt realizowany w ramach konkursu musi zawierać elementy związane z upamiętnieniem 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane po 1.02.2017 (maks. 30 miesięcy działalności), których dochód za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 83.200 zł.
Wysokość wsparcia: min. 1.000 zł – maks. 2.600 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 20.08 – 30.11.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe:
– zarejestrowane po 1.02.2017 (maks. 30 miesięcy działalności),
– których dochód za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Aktywności popularyzujące historię oraz działania proobronne i patriotyczne – np. olimpiady wiedzy, pikniki rodzinne, festyny, zloty, wycieczki tematyczne, rekonstrukcje historyczne, szkolenia, turnieje sportowe.
Opis:  
Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.
Konkurs jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018/19 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym.
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają 32 projekty.
Jedna organizacje może złożyć maks. 2 wnioski.
Każdy projekt musi spełniać następujące warunki:
– zawierać elementy związane z upamiętnieniem 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
– przewidywać 30 godzin świadczeń woluntarystycznych dla co najmniej 3 wolontariuszy.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W ramach I etapu, z wniosków złożonych w terminie 12-26.07.2019, zostaną wybrane 64 projekty z najwyższą oceną punktową. Projekty te przechodzą do II etapu konkursu – głosowania internetowego (2-9.09.2019), na podstawie którego dotacje otrzymają co najmniej 32 projekty.
Termin składania wniosków:
12-26 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://pdph.pl
Kontakt:  
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT
T: 797 479 361
kontakt@pdph.pl

 


Ważne POPULARYZACJA HISTORII ORAZ DZIAŁANIA PROOBRONNE I PATRIOTYCZNE
Wysokość wsparcia min. 1.000 zł - maks. 2.600 zł, 100%.
Budżet programu 83.200 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}